Cenník jednoduché účtovníctvo

Ceny za jednoduché účtovníctvo uvedené v nasledovnom cenníku sú rozdelené do kategórií podľa počtu účtovných dokladov. Balíková, alebo paušálna suma obsahuje všetky účtovné úkony potrebné pre vedenie účtovníctva počas účtovného roka. Jednou účtovnou položkou sa rozumie jedna faktúra, jeden doklad.

Balíky účtovných služieb dokážeme flexibilne upravovať podľa aktuálnej potreby klienta.

Viac informácií nájdete na podstránke služby vedenie jednoduchého účtovníctva.

Balík jednoduchého účtovníctva Cena - neplatca DPH Cena - platca DPH Doklady v rámci balíka V cene balíka
Účtovníctvo 50 70 € 90 € 50 All inclusive
Účtovníctvo 80 100 € 110 € 80 All inclusive
Účtovníctvo 100 120 € 140 € 100 All inclusive