Vedenie jednoduchého účtovníctva

jednoduché účtovníctvo

Profesionálne jednoduché účtovníctvo vedieme pre fyzické osoby, živnostníkov, podnikateľov, športovcov, bytové družstvá, umelcov a iné subjekty, ktoré majú povinnosť účtovať v systéme jednoduchého účtovníctva. Vyberte si z ponuky našich zvýhodnených mesačných balíkov a získajte všetky účtovné služby počas roka v cene. Ak vám viac vyhovuje účtovanie po jednotlivých položkách, siahnite po produkte účtovníctvo po položkách.

Prehľadná cena účtovníctva

V jednej mesačnej cene účtovníctva sú všetky služby - jednoduché účtovníctvo, daňové priznania, poradenstvo.

Cenník jednoduché účtovníctvo

Platca DPH

Jednoduché účtovníctvo - platca DPH s minimálnym cenovým navýšením. Férova cena, kvalitná služba, presne dodržiavaný daňový kalendár.

Pozrite si naše výhody

Zostavte si vlastný balíček

Nevyhovujú Vám naše mesačné balíky účtovníctva? Povedzte si svoj počet položiek a zostavíme Vám balíček na mieru. Je to jednoduché.

Účtovníctvo na mieru

Cenník

Balík jednoduchého účtovníctva Cena - neplatca DPH Cena - platca DPH Doklady v rámci balíka V cene balíka
Účtovníctvo 50 70 € 90 € 50 All inclusive
Účtovníctvo 80 100 € 110 € 80 All inclusive
Účtovníctvo 100 120 € 140 € 100 All inclusive

All Inclusive - Mesačné balíky účtovných služieb obsahujú všetky potrebné úkony a nič navyše už neplatíte. V cene balíka je vedenie peňažného denníka, ročná účtovná závierka účtovníctva, poradenstvo a konzultácie, daňové priznanie k dani z príjmu pre fyzické osoby a pri platcoch DPH aj mesačné alebo štvrťročné priznanie DPH.

Kompletný cenník Preneste si účtovníctvo k nám

Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje

Služba vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje vypracovanie viacerých dokumentov a procesov nasledovne:

Peňažný denník

Účtovný peňažný denník je chronologické sledovanie pohybu peňažných prostriedkov členené na príjmy ovplyvňujúce základ dane, príjmy neovplyvňujúce základ dane a na výdavky ovplyvňujúce základ dane a výdavky neovplyvňujúce základ dane.

Daňové priznanie k DPH

Daňové priznanie k DPH podávame podľa registrácie klienta - ak je registrovaný ako mesačný, alebo kvartálny platiteľ DPH.

Daňové priznanie k dani z príjmov

Daňové priznanie k dani z príjmov Vám odošleme kompletne so všetkými prílohami a zostavami.

Ročná účtovná závierka účtovníctva

Ročná účtovná závierka jednoduchého účtovníctva zahŕňa vypracovanie výkazu o majetku a záväzkov, výkazu o príjmoch a výdavkoch.

Vedenie jednoduchého účtovníctva - presný rozpis účtovných služieb:

Neplatca DPH

Neplatca DPH predáva tovar či služby bez DPH, bez ohľadu na to, či je kupujúci platca alebo neplatca DPH

Mesačný balík - Jednoduché účtovníctvo - Neplatca DPH obsahuje:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 • vedenie knihy interných dokladov
 • vedenie bankovej knihy
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • evidencia ostatných pohľadávok a záväzkov
 • vedenie knihy skladových zásob
 • evidencia majetku
 • vypracovanie knihy jázd
 • ročná účtovná závierka (komplexné vyhotovenie) + daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • účtovné a daňové poradenstvo, konzultácie

Platca DPH

Platca DPH je osoba, ktorá je registrovaná na daňovom úrade ako zdaniteľná osoba, pričom táto povinnosť vzniká pri dosiahnutí obratu 49 790 € za posledný kalendárny rok. Ak obrat nedosahuje túto výšku, registrácia platcu DPH je dobrovoľná.

Platca DPH predáva tovar či služby aj s DPH. V prípade, že tento tovar či služby si zakupuje platca DPH, môže si na tovar či službu uplatniť daňový odpočet. Ak ich však zakupuje neplatca DPH, výhodu uplatniť si odpočet nemá.

Mesačný balík - Jednoduché účtovníctvo - Platca DPH obsahuje:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 • vedenie knihy interných dokladov
 • vedenie bankovej knihy
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • evidencia ostatných pohľadávok a záväzkov
 • vedenie knihy skladových zásob
 • evidencia majetku
 • vypracovanie knihy jázd
 • vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne) + kontrolného výkazu
 • vypracovanie Súhrnného výkazu
 • ročná účtovná závierka (komplexné vyhotovenie) + daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • účtovné a daňové poradenstvo, konzultácie

Kompletné jednoduché účtovníctvo už od 27 mesačne.