Objednajte daňové priznanie online

Jednoduchý a overený spôsob. Zakúpili už tisícky zákazníkov.

1. Vyplníte formulár

Iba údaje, ktoré potrebujeme pre vypracovanie daňového priznania.

2. Pripojíte dokumenty

Všetky faktúry, bankové výpisy, potvrdenia a iné doklady.

3. My vypracujeme +

Daňové priznanie Vám pomôžeme nahrať na portál Finančnej správy.

Ak objednáte ešte dnes, daňové priznanie za rok 2023 bude 17.07. 2024 do 17:00 u Vás v email schránke.

Balíky daňového priznania

Ak neviete vybrať ten správny, napíšte nám

Daňové priznanie
TYP: A

Podávajú ho zamestnanci, ktorý majú príjem na Slovensku - aj študent, alebo v zahraničí.

 • Vypracovanie priznania do 3 dní

Cena: 45€

Daňové priznanie TYP B - paušálne výdavky

Využívajú tí podnikatelia, ktorí nedokážu generovať dostatok nákladov.

 • Prenájom nehnuteľností? Vyberte si tento balík
 • 100% garancia kvality

Cena: 69€

Daňové priznanie TYP B - reálne náklady

Podávajú podnikatelia, ktorí vedú účtovníctvo a uplatňujú si reálne náklady zo svojho podnikania.

 • Poradíme Vám s nákladmi
 • Dokončíme Vaše účtovníctvo (za poplatok)

Cena: 99€

Daňové priznanie právnických osôb

Firmy s.r.o. alebo a.s., ktoré vedú podvojné účtovníctvo. Do kategórie patria aj jedno-osobové eseročky.

 • Odborná konzultácia v cene
 • Dopracujeme všetky prílohy - Výkaz ziskov a strát, Súvahy, poznámok, Cashflow (za poplatok)

Cena: 195€

Výhody služby daňové priznanie online

6 dôvodov, ktoré vám obdobie daní zjednodušia

Vybavíte online

Nikam nemusíte cestovať. Odovzdáte Vaše dokumenty online a všetko ostatné vybavíme my.

Rýchle a kvalitné

Každé priznanie je práca profesionálneho účtovníka = 100% garancia do 3 dní u vás v inboxe.

Transparentná cena

Cena je finálna. Poponáhľajte sa s objednávkou - kapacity sú limitované.

Máte istotu

Ukážka priznanie ešte pred zaplatením. Finálne priznanie vo formáte .pdf a .xml odovzdáme po zaplatení.

Doúčtujeme aj celý rok

Za dodatočný poplatok k cene za daňové priznanie. Rovnako poradíme v daňových otázkach.

Iba 2 minúty

Vyplnenie Vám potrvá 2 minúty. Ďalšie dni pracujeme my dodáme 100% kvalitu, ktorú garantujeme.

Často kladené otázky

Kto je povinný podať daňové priznanie za rok 2023 v roku 2024?

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2022 presiahli sumu 2 289,63 €. Povinnosť majú aj fyzické osoby, ktoré dosiahli daňovú stratu, aj keď ich príjmy boli nižšie ako 2 289,63 €. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku).

Ako viem poslať doklady pre daňové priznanie?

Doklady viete poslať v objednávkomo formulári. Najednoduchším spôsobom je doklady si jednoducho odfotiť mobilom a poslať.
Ďalším spôsobom je ich naskenovať do PC a následne priložiť.
Veľmi dobrým pomocníkom sú však skenovacie aplikácie pre iOS, alebo Android telefóny. Je ich hneď niekoľko, stačí navštíviť váš Obchod Google, alebo Appstore a vybrať si tú správnu.

Do akého dátumu musím podať daňové priznanie za rok 2023 v roku 2024?

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022 je do 31. marca 2024.

Čo mám robiť ak si chcem daňové priznanie odložiť o 3, alebo 6 mesiacov?

Odloženie o 3 mesiace: ak si chce daňovník lehotu na podanie daňového priznania odložiť o tri mesiace (je možné aj o jeden, či dva), pričom tlačivo odkladu treba podať najneskôr do 31. marca 2023. Lehota pre podanie: 30. júna 2024

Odloženie o 6 mesiacov: ak si chce daňovník lehotu na podanie daňového priznania odložiť o šesť mesiacov (je možné aj menej) a zároveň sú súčasťou jeho príjmov aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, pričom tlačivo odkladu treba podať najneskôr do 31. marca 2023. Lehota pre podanie: 30. septembra 2024

Pri odložení je potrebné vyplniť formulár finančnej správy. V prípade ak potrebujete pomoc s odložením, kontaktujte nás, poradíme Vám.

Aké typy daňových priznaní existujú a ktoré je pre mňa?
Daňové priznanie typu A

podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.


Daňové priznanie typu B

podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

Ako majú postupovať slováci žijúci v zahraničí (príjmy zo zahraničia)?

Pre správne zdanenie príjmov dosiahnutých jednak na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, je potrebné vychádzať z určenia rezidencie daňovníka, či ide o rezidenta SR, alebo o rezidenta iného štátu.

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident SR)

Daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR) je fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava. Fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu. Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ako aj zo zdrojov v zahraničí.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR)

Daňovníkom s obmedzenou daňovom povinnosťou (nerezidentom SR) je fyzická osoba,ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt ktorá sa na území Slovenskej republiky zdržiava menej ako 183 dní v príslušnom kalendárnom roku ktorá sa na území Slovenskej republiky zdržiava viac ako 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, ale iba na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území Slovenskej republiky. Predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je iba príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 (pre daňové priznanie za rok 2023)?

Živnostník alebo iná SZČO si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výška paušálnych výdavkov je však limitovaná, a to sumou maximálne do výšky 20 000 €.

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2023?

Paušálne výdavky si môže uplatniť len ten podnikateľ, ktorý si v danom zdaňovacom období neuplatňuje skutočné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie alebo účtovania v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Okrem paušálnych výdavkov si môžete na základe vášho rozhodnutia vybrať aj tieto spôsoby uplatňovania výdavkov v roku 2024 za rok 2023:

 • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého účtovníctva,
 • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia podvojného účtovníctva,
 • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie,
Ako funguje spracovanie daňového priznania v eÚčtovníctvo?
 1. Každú objednávku po prijatí najskôr skontroluje náš účtovník (dôkladne preštuduje všetky doklady a ich uznateľnosť vzhľadom na pravidlá finančnej správy Slovenskej republiky),
 2. Prebieha spracovanie objednávky, kedy účtovník vykoná všetky potrebné úkony. V rovnakom momente prebieha kontrola správnosti,
 3. Náhľad vypracovaného daňového priznania poslaný zákazníkovi a v momente keď zaznamenáme platbu, posielame Vám originálne daňové priznanie,

V prípade potreby s Vami konzultujeme nejasnosti a radíme Vám, odporúčame tie najlepšie riešenia vzhľadom na aktuálnu legislatívu.