Ako funguje online objednávka?

Je to jednoduché. Vyplňte formulár, pripojte Vaše dokumenty a počkajte 3 dni na daňové priznanie od profesionálneho účtovníka.

1, Vyplňte formulár

Pár údajov, ktoré potrebujeme pre vypracovanie daňového priznania.

2, Pripojte dokumenty

Všetky faktúry, potvrdenia a iné doklady, ktoré potrebujete spracovať pripojte k objednávke.

3, Daňové priznanie hotové

Do 3 pracovných dní Vám pošleme vypracované daňové priznanie na e-mail. Vypracuje ho certifikovaný účtovník a garantujeme Vám kvalitu. Platíte až po doručení ukážky hotového daňového priznania.

Ak objednáte ešte dnes, daňové priznanie bude 15.12. 2019 u Vás v email schránke.

Objednávka štýlom raz-dva-tri

120 sekúnd vyplnenia formulára a daňové priznanie je na ceste k Vám.

Jednoducho a bez stresu

Existuje niekoľko dôvodov, prečo si obdobie daňových priznaní zjednodušiť.

Efektívne riešenie

Nikam nemusíte chodiť, nič riešiť osobne. Odovzdáte Vaše informácie, dokumenty, faktúry a o všetko ostatné sa postaráme my. Rovnako poradíme ktoré daňové priznanie je pre Vás.

Rýchlosť a expertíza

Dodaciu dobú máme zvyčajne 3 dni. Ak objednáte v dostatočnom predstihu, máte kráľovsky veľa času. Každé priznanie je práca profesionálneho účtovníka, preto 100% garancia.

Bez zbytočných nákladov

Nemusíte si kupovať zbytočný softvér na daňové priznanie, ani si lámať hlavu ako ho vypracovať správne. Ušetríte niekoľko hodín pre Vaše podnikanie.

Platíte iba za hotovú prácu

Daňové priznanie Vám ukážeme vypracované v obmedzenej forme ešte pred zaplatením. Máte tým istotu, že Vaše daňové priznanie obsahuje všetky požadované náležitosti.

Doúčtujeme aj celý rok

V prípade ak potrebujete doúčtovať celý rok, môžeme to pre Vás spraviť za dodatočný poplatok k cene za daňové priznanie. Stačí nám to napísať do poznámky, alebo zavolajte.

2 minúty vášho času

Vyplnenie potrvá 2 minúty. Ďalšie dni pracujeme my a využijeme všetky naše skúsenosti aby sme Vám dodali 100% kvalitu, ktorú garantujeme.

Často kladené otázky

Otázky a odpovede pre daňové priznanie 2018.

Kto je povinný podať daňové priznanie za rok 2018?

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 presiahli sumu 1 915,01 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku).

Ako si jednoducho viete digitalizovať vaše doklady pre daňové priznanie?

Najednoduchším spôsobom je doklady si jednoducho odfotiť mobilom a poslať.
Ďalším spôsobom je ich naskenovať do PC a následne priložiť.
Veľmi dobrým pomocníkom sú však skenovacie aplikácie pre iOS, alebo Android telefóny. Je ich hneď niekoľko, stačí navštíviť váš Obchod Google, alebo Appstore a vybrať si tú správnu.

Lehoty na podanie daňového priznania pre rok 2018

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 je do 31. marca 2019. Nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 1.4.2019.

Aké typy daňových priznaní existujú a ktoré je pre mňa?
Daňové priznanie typu A

podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.


Daňové priznanie typu B

podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

Ako majú postupovať slováci žijúci v zahraničí (príjmy zo zahraničia)?

Pre správne zdanenie príjmov dosiahnutých jednak na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, je potrebné vychádzať z určenia rezidencie daňovníka, či ide o rezidenta SR, alebo o rezidenta iného štátu.

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident SR)

Daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR) je fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava. Fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu. Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ako aj zo zdrojov v zahraničí.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR)

Daňovníkom s obmedzenou daňovom povinnosťou (nerezidentom SR) je fyzická osoba,ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt ktorá sa na území Slovenskej republiky zdržiava menej ako 183 dní v príslušnom kalendárnom roku ktorá sa na území Slovenskej republiky zdržiava viac ako 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, ale iba na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území Slovenskej republiky. Predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je iba príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2018? Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2018 a pre koho je výhodné uplatňovanie paušálnych výdavkov?

Paušálne výdavky (výdavky percentom z príjmov) si môže v roku 2018 uplatniť daňovník s príjmami z podnikania (podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)) a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 2 zákona), ktorý nie je platiteľom DPH, alebo ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a rozhodne sa, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky.

Paušálne výdavky si daňovník uplatní vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Daňovník si môže uplatniť paušálne výdavky najviac do výšky 20 000 Eur. Maximálnu sumu paušálnych výdavkov si môže daňovník uplatniť len zo súčtu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (nie pre každú činnosť osobitne).

Ďalej si môže paušálne výdavky uplatniť daňovník s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (podľa § 6 ods. 4 zákona), ktorý nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a rozhodne sa, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky.

Paušálne výdavky si daňovník uplatní vo výške 60 % z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. Daňovník si môže uplatniť paušálne výdavky najviac do výšky 20 000 Eur. Maximálna suma paušálnych výdavkov sa u tohto daňovníka posudzuje pre príjmy samostatne (samostatne si môže daňovník uplatniť max. 20 000 Eur pre príjmy z použitia diela a taktiež aj samostatne si môže uplatniť daňovník max. 20 000 Eur pre príjmy z použitia umeleckého výkonu).

Ak daňovník uplatňuje pri výpočte základu dane paušálne výdavky, tak v sume výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka (okrem zaplateného poistného a príspevkov). V oboch prípadoch sa výška zaplateného poistného a príspevkov uplatňuje v preukázanej výške.

Ako spracovávate daňové priznanie za rok 2018 v eÚčtovníctvo?

Každú objednávku po prijatí najskôr skontroluje certifikovaný účtovník. Pozrie všetky doklady a ich uznateľnosť vzhľadom na pravidlá finančnej správy. Následne prebehne spracovanie objednávky, kedy účtovník vykoná všetky potrebné úkony. Ako krok 2. prebieha kontrola správnosti a následne je náhľad vypracovaného daňového priznania poslaný zákazníkovi.

Ktoré daňové priznanie je pre Vás?

Balíky daňového priznania. Vyberte si ten správny.

Daňové priznanie typu A

Potrebujú ho podať zamestnanci, ktorý majú príjem na Slovensku, alebo podnikajú popri zamestnaní. Rovnako ak máte príjem v zahraničí. Á-čko podávajú aj dôchodcovia s príjmom a študenti s príjmom.

 • Poradenstvo a odporúčania na základe legislatívy
 • Vypracovanie priznania do 3 dní
 • 100% garancia kvality a bezchybovosti

Cena: 29 €

Daňové priznanie typu B - paušálne výdavky

Ideálne pre živnostníkov, ktorý si ako náklady uplatňujú paušálne výdavky. Najlepšie pre tých, ktorý nedokážu vygenerovať dostatok nákladov. (napr. remeselník, grafik, tlmočník, programátor, fotograf, finančný poradcovia).

 • Poradíme a aplikujeme vždy najnovšiu legislatívu paušálnych výdavkov
 • Vypracujeme priznanie do 3 dní
 • Stovky spokojných živnostníkov už zakúpili tento produkt

Cena: 49 €

Daňové priznanie typu B - účtovníctvo a reálne náklady

Priznanie typu B podávajú aj živnostníci, ktorý vedú jednoduché, alebo podvojné účtovníctvo a uplatňujú si reálne náklady zo svojho podnikania. Ich účtovný rok je potrebné uzatvoriť ročnou účtovnou závierkou účtovníctva a daňovým priznaním k dani z príjmov. Ideálne ak ste neplatca DPH.

 • Poradíme Vám a odporučíme optimalizácie na základe platnej legislatívy
 • Vypracujeme daňové priznanie do 3 dní
 • Obdržíte odporúčania pre vaše podnikanie do ďalšieho roka

Cena: 79 €

Daňové priznanie právnických osôb

V prípade ak pôsobite ako právnická osoba, čiže spoločnosť s.r.o., alebo spoločnosť a.s. Do tejto kategórie patria aj jedno-osobové s.r.o., pretože ide o právnické osoby. Ak máte záujem podať daňové priznanie k dani z príjmov, musíte okrem neho vyhotoviť aj niekoľko zákonom potrebných úkonov. Riešenie vhodné ak ste neplatca DPH (platca DPH vykazuje daňové priznanie DPH mesačne, alebo kvartálne). .

 • Vaše účtovníctvo vypracujeme a skompletizujeme na základe platnej legislatívy
 • Sfinalizujeme daňové priznanie právnických osôb 2018
 • Doúčtujeme aj väčší počet dokladov (za poplatok)

Cena: 119 €