Cenník mzdy a personalistika

Cenník mzdy

Počet zamestnancov v danom mesiaci. Cena za 1 zamestnanca za mesiac
menej ako 10 zamestnancov 12 €
10 až 49 zamestnancov 11 €
Viac ako 50 zamestnancov 10 €
Mzdové účtovníctvo obsahuje nasledovné úkony:

Spracovanie a výpočet mzdy pre zamestnanca

 • výpočet mzdy
 • vypracovanie a zasielanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
 • tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky)
 • vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
 • všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, vypracovanie pracovnej zmluvy, odhláška zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočet rokov)

Spracovanie a výpočet mzdy pre dohodára

Pri mzdovej agende zamestnanca, ktorý pracuje na dohodu táto služba obsahuje tie isté úkony ako pri zamestnancoch na trvalý pracovný pomer. Pri práci na dohodu rozlišujeme tri typy osôb (osoba pracujúca na dohodu, dôchodca a študent). Pre prvý typ taktiež dva typy príjmov a to pravidelný a nepravidelný. S tým sa spája rozličný spôsob účtovania.

 • výpočet mzdy
 • vypracovanie a zasielanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
 • vypracovanie výkazov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
 • všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
 • všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru
Späť na cenník