Cenník podvojné účtovníctvo

Ceny za podvojné účtovníctvo uvedené v nasledovnom cenníku sú rozdelené do kategórií podľa počtu účtovných dokladov. Balíková, alebo paušálna suma obsahuje všetky účtovné úkony potrebné pre vedenie podvojného účtovníctva počas roka. Jednou účtovnou položkou sa rozumie jedna faktúra, jeden doklad.

Balíky účtovných služieb dokážeme flexibilne upravovať podľa aktuálnej potreby klienta.

Balík podvojného účtovníctva Cena - neplatca DPH Cena - platca DPH Doklady v rámci balíka V cene balíka
Účtovníctvo 50 90 € 120 € 50 All inclusive
Účtovníctvo 80 120 € 150 € 80 All inclusive
Účtovníctvo 100 150 € 180 € 100 All inclusive
Účtovníctvo 250 300 € 350 € 250 All inclusive
Účtovníctvo 500 Napíšte nám Napíšte nám 500 All inclusive