Cenník podvojné účtovníctvo

Ceny za podvojné účtovníctvo uvedené v nasledovnom cenníku sú rozdelené do kategórií podľa počtu účtovných dokladov. Balíková, alebo paušálna suma obsahuje všetky účtovné úkony potrebné pre vedenie podvojného účtovníctva počas roka. Jednou účtovnou položkou sa rozumie jedna faktúra, jeden doklad.

Balíky účtovných služieb dokážeme flexibilne upravovať podľa aktuálnej potreby klienta.

Balík podvojného účtovníctva Cena - neplatca DPH Cena - platca DPH Doklady v rámci balíka V cene balíka
Účtovníctvo 20 (mini) 49 € 59 € 10 All inclusive
Účtovníctvo 50 70 € 82 € 50 All inclusive
Účtovníctvo 80 99 € 119 € 80 All inclusive
Účtovníctvo 100 109 € 125 € 100 All inclusive
Účtovníctvo 150 149 € 180 € 150 All inclusive
Účtovníctvo 250 250 € 279 € 250 All inclusive
Účtovníctvo 500 od 400 € od 480 € 500 All inclusive
Účtovníctvo 1000+ od 700 € od 850 € 1000 All inclusive