Cenník účtovníctvo po položkách

Cenník jednoduché účtovníctvo po položkách

Vedenie jednoduchého účtovníctva Jednotka Cena
Zaúčtovanie 1 položky * 1 položka 0,60 €
Daňové priznanie k DPH (v cene aj kontrolný výkaz k DPH) 1 kus 10 €
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 1 vozidlo 5 €
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 1 nehnuteľnosť 5 €
Kniha jázd 1 vozidlo 7 €
Evidencia skladových zásob 1 zásoba 0,60 €
Účtovné poradenstvo (odpoveď do 24 hodín) 1 mesiac 7 €
Daňové priznanie – Fyzická osoba – typ B (uplatňovanie paušálnych výdavkov) 1 kus 49 €
Daňové priznanie – Fyzická osoba – typ B (preukázateľné výdavky + účtovná závierka) 1 kus 69 €

* 1 účtovná položka = jeden doklad (napr. jedna faktúra, pokladničný doklad, položka v hromadnom bankovom výpise).

Späť na cenník