daňové priznanie právnických osôb

Priznanie k dani z príjmov právnických osôb v dobrých rukách

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb elegantne vyplníme za Vás.

Ako daňovník ste povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia (koniec Marca), ak zákon neurčuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.


Žiadne starosti

Nelámte si hlavu s vyplňovaním a správnosťou daňového priznania. Všetko poriešime za Vás.

Unikátna cena

Cena, ktorú za outsourcing daňového priznania zaplatíte Vám nestojí za niekoľko hodín práce s priznaním.

Pracujte a podnikajte

Doklady nám zašlete online, alebo poštou. My ich spracujeme, Vy pracujte, alebo podnikajte.