daňové priznanie typ a

Priznanie typu A v dobrých rukách

Daňové priznanie k dani z príjmov FO elegantne vyplníme za Vás s garanciou.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (iba zo zamestnania), ktoré sú predmetom dane, okrem príjmov, ktoré sú od dane oslobodené. Daňové priznanie sa podáva miestne príslušnému správcovi dane podľa miesta trvalého pobytu. Lehotou na podanie daňového priznania sú tri kalendárne mesiace po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Spravidla, všetci tento dátum poznáme ako koniec Marca.


Žiadne starosti

Nelámte si hlavu s vyplňovaním a správnosťou daňového priznania. Všetko poriešime za Vás.

Unikátna cena

Cena, ktorú za outsourcing daňového priznania zaplatíte Vám nestojí za niekoľko hodín práce s priznaním.

Pracujte a podnikajte

Doklady nám zašlete online, alebo poštou. My ich spracujeme, Vy pracujte, alebo podnikajte.