daňové priznanie typ b

Priznanie typu B v dobrých rukách

Daňové priznanie k dani z príjmov FO elegantne vyplníme za Vás s garanciou.

Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona a nie sú oslobodené od dane. Najčastejšie ide o živnostníkov, fyziké osoby, ktoré realizujú prenájom nehnuteľností. Lehotou na podanie daňového priznania sú tri kalendárne mesiace po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Spravidla, všetci tento dátum poznáme ako koniec Marca.


Žiadne starosti

Nelámte si hlavu s vyplňovaním a správnosťou daňového priznania. Všetko poriešime za Vás.

Unikátna cena

Cena, ktorú za outsourcing daňového priznania zaplatíte Vám nestojí za niekoľko hodín práce s priznaním.

Pracujte a podnikajte

Doklady nám zašlete online, alebo poštou. My ich spracujeme, Vy pracujte, alebo podnikajte.