6 najčastejších chýb pri daňových priznaniach

Definitívny termín podávania daňových priznaní pre rok 2019 pripadá na 1. apríl. Finančná správa zhrnula 6 najčastejších chýb, ktoré daňovníci robia pri podávaní priznaní.

1. Použitý nesprávny druh tlačiva pre príslušné zdaňovacie obdobie

Každý daňovník (fyzická či právnická osoba) musí vyplniť konkrétne tlačivo, ktoré je určené pre príslušný rok. Pokiaľ podáte daňové priznanie za rok 2018 v tlačive za rok 2017, budete ho musieť podať ešte raz.

2. Chýba vyznačenie druhu priznania alebo oznámenia (riadne, opravné, dodatočné)

Hneď na úvod každého podania je nutné označiť, o aké daňové priznanie ide – riadne, opravné alebo dodatočné.

3. Nevypísanie daňového identifikačného čísla (DIČ), resp. rodné číslo na všetkých listoch tlačiva

DIČ alebo svoje rodné číslo musíte uviesť na všetkých stranách daňového priznania.

4. Nekompletné podanie

Aby bolo priznanie kompletné, musíte priložiť všetky strany, vrátane príloh.

5. Nesprávne údaje pri darovaní 2% daní

Ako upozorňuje finančná správa, medzi najčastejšie chyby patrí aj to, keď daňovník v časti určenej pre darovanie podielu zaplatenej dane nesprávne uvedie identifikačné číslo organizácie, ktorej chce financie dať.

6. Chýbajúci podpis

Podľa hovorkyne finančnej správa Ivany Skokanovej väčšina najčastejších chýb sa dá odstrániť použitím e-formulárov. Tie totiž obsahujú riadkové a logické kontroly, ktoré na chyby upozornia.

Pokiaľ by však daňovník aj nesprávne podal priznanie, úradníci ho v niektorých prípadoch vyzvú na opravu.

„Ak si chybu uvedomí osoba, ktorá daňové priznanie podala, podá opravné daňové priznanie - do lehoty na podanie, alebo dodatočné daňové priznanie po lehote na podanie daňového priznania,“ vysvetlila Skokanová.

Opravné daňové priznanie má daňovník možnosť podať pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, pričom správca dane potom zohľadňuje ako definitívne posledné podané opravné daňové priznanie. Na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznania sa neprihliada.

V prípade ak sa chcete vyvarovať niektorých základných chýb využite formulár Daňové priznanie online.

 

Diskusia

comments powered by Disqus