9 príjmov oslobodených od platenia dane v roku 2019

Príjmy, ktoré sú od dane oslobodené alebo sa nezdaňujú, sa v daňovom priznaní neuvádzajú. Pre rok 2019 platí, že ak v tomto kalendárnom roku dosiahol občan príjem vyšší ako 1 915,01 eur, tak sa na neho táto povinnosť vzťahuje. Existujú ale aj príjmy, z ktorých sa neplatia dane.

Oslobodené môžu byť viaceré príjmy z predaja nehnuteľnosti, výživné, dávky, štipendiá a pod. Zákon však presne stanovuje, za akých podmienok.

Nestíhate podať daňové priznanie? Odložte si ho! Ako si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania v roku 2019?

Pridané:
10 marec, 2019
Téma:

    Nestihnete podať daňové priznanie do konca marca? Predĺžte si lehotu podania až o tri mesiace. Tento rok už odklad podávame elektronicky, na špeciálnom tlačive a čas máme do 1. apríla 2019.

    Termín podania daňového priznania sa nezadržateľne blíži. Pre tých, ktorí nemajú všetky dostatočné podklady, prípadne si z akéhokoľvek iného dôvodu chcú predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane, sa blíži posledný termín na podanie odkladu.