Celý majetok do nákladov účtovníctva od roku 2015 už len veľmi komplikovane

Téma:

  Podnikateľ si v januári 2015 kúpil tlačiareň za 2 400 eur. V januári ju aj zaradil do majetku. Ako ju bude odpisovať a krátiť výdavky?

  Tlačiareň zaradí do 1. odpisovej skupiny. Odpisuje ju 4 roky a po zmene v novele len rovnomerne. Keďže ju využíva aj súkromne, musí výdavky krátiť. Podľa nového § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov si podnikateľ výdavky na obstaranie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie a technické zhodnotenie tejto tlačiarne bude môcť uplatniť najviac do výšky 80 %. Ročne bude môcť odpísať len 480 eur namiesto 600 eur. Krátené odpisy mu za 4 roky zvýšia daňový základ o 480 eur. Na dani zaplatí o vyše 91 eur viac.

  Krátenie odpisov pri majetku osobného charakteru (v eurách)

  Rok Daňový odpis Krátenie odpisov

  Zvýšenie základu dane

  2015  600  480  120
  2016  600  480  120
  2017  600  480  120
  2018  600  480  120
  Spolu    2400  1920  480

  Diskusia

  comments powered by Disqus