Nemáte na zaplatenie daní? Využite inovatívny produkt - Úver na financovanie daní

Úver na dane pre podnikateľov (živnostníci a spol. s r.o.) s minimálnou dĺžkou podnikania 2 roky a ročným obratom do 1 milióna eur víe byť poskytnutý bez akéhokoľvek poplatku navyše. Tento produkt je dostupný v Poštovej Banke a povieme Vám viac ako naň. 

undefined

Úver na dane

 • účelové čerpanie úveru na daň z príjmu za rok 2018,
 • splácanie vo forme 12 mesačných splátok,
 • výška úveru min. 500 € - maximálne do výšky splatnej dane aj s preddavkami,
 • bez poplatku za poskytnutie úveru,
 • o poskytnutie možno požiadať v ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky

Aké dokumenty potrebujete?

 • daňové priznanie za rok 2018 a účtovná závierka za rok 2018,
 • potvrdenie o podaní daňového priznania a účtovnej závierky (postačuje elektronické),
 • potvrdenie o zaplatení dane (postačuje výpis z účtu), iba v prípade ak ste už daň zaplatili a žiadate o refinancovanie splatnej dane,
 • výpis z Obchodného registra SR / Živnostenského registra SR (originál nie starší ako 3 mesiace), prípadne ďalšie dokumenty požadované bankou.
 • V prípade, že vediete účtovníctvo, je potrebné predložiť aj finančné výkazy, prípadne ďalšie dokumenty požadované bankou.

Výhody

 • daň z príjmu si rozložíte na dlhšie časové obdobie, čím si uvoľníte finančné prostriedky pre investovanie do iných oblastí podnikania.

Vieme Vám s dokumentami a prípravou pomôcť

 • Využite naše služby a pomôžeme Vám s prípravou dokumentov pre čerpanie daného úveru,
 • Stačí keď nám napíšete cez kontaktný formulár

Diskusia

comments powered by Disqus