Vedenie účtovníctva pri paušálnych výdavkoch

Pridané:
20 apríl, 2015
Téma:

  Používať paušálne výdavky namiesto skutočných je pre podnikateľov skutočným zjednodušením: v podstate nemusia viesť účtovníctvo a nepodliehajú účtovným predpisom.

  Fakty vedenie účtovníctva pri paušálnych výdavkoch:

  • podmienkou možnosti uplatňovania výdavkov z príjmov je, že podnikateľ nie je platiteľom DPH, alebo je jej platiteľom iba časť zdaňovacieho obdobia
  • maximálna výška príjmu je teda zhora ohraničená na 49 790 EUR, čo je suma, ktorá predstavuje spodnú hranicu pre povinnú registráciu pre DPH
  • paušálne výdavky možno využiť vo výške 40 % z príjmov, od roku 2013 však najviac do výšky 5 040 EUR (resp. 420 EUR za každý začatý mesiac vykonávania podnikateľskej činnosti), pričom táto suma nezahŕňa odvody a poistné
  • uplatňovanie paušálnych výdavkov podlieha len daňovým zákonom
  • daňovník môže byť zamestnávateľom
  • podnikateľ aj pre účely správcu dane musí evidovať príjmy v časovom slede, zásoby a pohľadávky
  • zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, nie je povinnosť zostavovať účtovnú závierku (uplatňovanie paušálnych výdavkoch sa uvedenie v daňovom priznaní)

  Diskusia

  comments powered by Disqus