Vznik povinnosti registrovať sa za platiteľa DPH

Pridané:
21 apríl, 2015
Téma:

Povinnú registráciu tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH v nadväznosti na dosiahnutie obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH.

Povinná registrácia za platiteľa DPH

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 € za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

To znamená, že pri povinnej registrácii musia byť splnené 2 podmienky:

  • Žiadateľ o registráciu, - fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v SR, je zdaniteľnou osobou, t.j. vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH

  • Výška dosiahnutého obratu za posledných 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov je 49 790 € a viac.

 

Osobou usadenou v SR sa rozumie:

  • Právnická osoba, ktorá má svoje sídlo alebo prevádzkareň na území SR

  • Fyzická osoba, ktorá má v SR miesto podnikania, prevádzkareň a ak takéto miesto nemá, tak ak má v SR bydlisko alebo sa v SR obvykle zdržiava.

Diskusia

comments powered by Disqus