Rozdiel medzi platca DPH a neplatca DPH

Časté komplikácie v rozdieloch medzi daň z príjmu a DPH sledujeme každodenne. Rovnako často sa otvára otázka rozdielnosti v tom, aký je rozdiel medzi platca DPH a neplatca DPH. Zodpovedajme si ich a už navždy ukončime tápanie v pojmoch :-)

  • Platca DPH je osoba, ktorá je registrovaná na daňovom úrade ako zdaniteľná osoba, pričom táto povinnosť vzniká pri dosiahnutí obratu 49 790 € za posledný kalendárny rok. Ak obrat nedosahuje túto výšku, registrácia platcu DPH je dobrovoľná
  • Platca DPH predáva tovar či služby aj s DPH. V prípade, že tento tovar či služby si zakupuje platca DPH, môže si na tovar či službu uplatniť daňový odpočet. Ak ich však zakupuje neplatca DPH, výhodu uplatniť si odpočet nemá
  • Neplatca DPH predáva tovar či služby bez DPH, bez ohľadu na to, či je kupujúci platca alebo neplatca DPH

Diskusia

comments powered by Disqus