9 príjmov oslobodených od platenia dane v roku 2019

Príjmy, ktoré sú od dane oslobodené alebo sa nezdaňujú, sa v daňovom priznaní neuvádzajú. Pre rok 2019 platí, že ak v tomto kalendárnom roku dosiahol občan príjem vyšší ako 1 915,01 eur, tak sa na neho táto povinnosť vzťahuje. Existujú ale aj príjmy, z ktorých sa neplatia dane.

Oslobodené môžu byť viaceré príjmy z predaja nehnuteľnosti, výživné, dávky, štipendiá a pod. Zákon však presne stanovuje, za akých podmienok.