5 výhod s.r.o. oproti živnosti a Vaše náklady

Téma:

    V krátkosti Vám popíšeme rozdiel medzi živnosťou a sro najmä z hľadiska uznateľných nákladov a toho ako sá náklady jednotlivých právnych foriem prejavujú vo Vašom účtovníctve. Je tu veľký priestor na diskusiu, čo je dobré a čo je zlé. Ako je už notoricky známe všetky právnické osoby, čiže aj sro musia viesť podvojné účtovníctvo. Naopak živnostníkom postačí vedenie jednoduchého účtovníctva.

    Podvojné účtovníctvo

    Pre podvojné účtovníctvo sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať najmenej na dvoch účtoch, raz na ľavej strane (MD) a raz na pravej strane (D). Účty, na ktorých sa účtuje rovnaké účtovné prípady, sa označujú ako súvzťažne účty a zápisy o účtovných prípadoch na oboch stranách najmenej dvoch účtov sú označované ako súvzťažné zápisy.